• Clickertraining

    • Uitleg werking clicker
    • Aanleren clicker aan het baasje
    • Aanleren clicker aan de hond
    • Timing!
    • Gebruik in de praktijk