Concepttraining

Het uitgangspunt van de lessen bij La Woef is Concepttraining. Wat is dat dan?

We gaan uit van het gegeven dat  onze hond een persoonlijkheid heeft; Deze persoonlijkheid kunnen we beïnvloeden.

Hoe leren we de hond zelf na te denken en goede keuzes te maken?

Als je kijkt naar het brein van de hond dan kan je hier een aantal bouwstenen in benoemen, bouwstenen die bepalend zijn voor het gedrag van een hond. Dus het voor ons waarneembare gedrag. Bij Concepttraining werken we aan de beïnvloeding van die bouwstenen.

Bouwstenen waar je aan kan denken , zijn:

  • Optimisme
  • Nabijheid
  • Kalmte
  • Kunnen denken in opwinding
  • Zelf van hoge opwinding terug kunnen komen naar lage opwinding / rust (Arrousal up/Arrousal down)
  • Disengagement = Iets kunnen laten voor wat het is, omgevingsprikkels wel waarnemen, maar ze verder met rust laten
  • Engagement = Betrokkenheid, oriëntatie op de eigenaar/handler
  • Focus

Zo zijn er nog meer te noemen.

Bij Concepttraining gaan we dmv spelletjes aan de slag met het beïnvloeden van deze concepten; We noemen dit Game Based Training. Immers als we deze concepten kunnen beïnvloeden, beïnvloeden we de keuzes die een hond zelf zal gaan maken en dát zien we vervolgens terug in het waarneembare gedrag van de hond.

Wat je vaak ziet in traditionele training is dat er alleen wordt getraind op het gedrag wat we al waargenomen hebben, maar de achterliggende reden -Waarom doet de hond wat hij doet?- wordt overgeslagen. Dus het uitgangspunt is:  Ga aan de slag met de concepten; Train op concepten, niet sec op het gedrag wat je al ziet (want dit is een uitkomst van de concepten).

Natuurlijk is er ook een genetische component voor gedrag, die verliezen we zeker niet uit het oog. Maar elke hond kan leren en elke hond kan nadenken.

Dus juist bij pups en jonge honden is het essentieel om al met deze concepten aan de slag te gaan, maar ook voor volwassen honden én oudere honden is deze manier van naar je hond kijken en met hem/haar bezig te zijn mega zinvol! Het voelt veelal als een spelletje (leuk voor de hond, leuk voor het baasje), maar we zijn gericht bezig om de hond zelf te laten nadenken zodat deze zelf meer en meer de goede keuzes maakt.

En tot slot: We trainen vóór de situatie, niet ín de situatie!

 

Naast de opleiding van Kynologisch Instructeur die ik in Nederland succesvol heb afgerond (begin 2019), heb ik in 2020 mijn certificaat als Pro Dog Trainer van Absolute Dogs (Engeland) behaald en volg continue bijscholing op het vlak van Concepttraining bij hen (Zie overzicht onder tabblad Introductie).