• Pup-baasje lessen       

  • Verwachtingen: Wat verwacht je van je pup/hond?
  • Inpassen in huiselijke situatie: bijv. kinderen in huis? Afspraken!
  • Rustplek pup in huis
  • Rustschema
  • Zindelijk maken
  • Voeding
  • Advies m.b.t. verdere socialisatie
  • Uitlaten: Hoe lang? Hoe vaak? Waar?
  • Spelen:  Met de baas, wel/niet met andere pups, omgang met andere dieren  
  • Overige vragen
  • Dit gaat vooral om opvoeding en nog maar beperkt om training (dit zijn verschillende dingen)